Lej celler til indsatte i udlandet. 

24. november 2021. 

Vi har en stor udfordring i det danske fængselsvæsen. Særligt manglen på ansatte og manglen på fængselspladser presser os. Derfor vil Venstre under de aktuelle forhandlinger kæmpe for flere fængselspladser og flere hænder, bedre uddannelse og mere sikre forhold for betjentene.

Antallet af betjente er på knap 10 år faldet fra cirka 2.500 til cirka 2.000, og der er ubesatte stillinger overalt i fængselsvæsenet pga. dårlige udviklingsmuligheder og ringe arbejdsforhold.

Og så er der alt for mange trussels-og voldsepisoder i de danske fængsler. I løbet af de to første kvartaler af 2021 har fængselsansatte ifølge fængselsforbundet 288 gange været udsat for vold og/ eller trusler. Venstre går ind for nultolerance over for voldelige indsatte, som overfalder fængselsbetjente.

Derfor foreslår vi også dobbeltstraf for vold og trusler mod fængselsbetjente, samt at vi generelt skærper en række straffe for de mest voldsomme forbrydelser i vores samfund.

Men det gør det selvfølgelig ikke alene. Der skal flere betjente til, og vi mener, at fængselsbetjentene skal have bedre muligheder, når de uddannes, og bedre arbejdsforhold, så de har mod og lyst til at blive i faget.

Det andet store problem er mangel på fængselsceller. I 2025 forventer Justitsministeriet, at antallet af indsatte stiger til 5.250, hvis den nuværende udvikling fortsætter.

Det er en stigning på cirka 1.000 indsatte, som vil kræve en kapacitetsudnyttelse på 120 pct., hvilket er uholdbart.

En fristende løsning ville være bare hovedløst at sætte straffene ned eller øge brugen af prøveløsladelse.

I forvejen er det generelle strafniveau i Danmark fornærmende lavt, og vi ønsker ikke at krænke danskernes retsfølelse ved den slags generelle tiltag.

Flere fængselspladser er altså en vigtig del af løsningen, og her foreslår vi, at man skaber mulighed for at bruge fængselspladser i udlandet under de rette forhold. Omkring hver tredje indsat i danske fængsler og arresthuse har ikke dansk statsborgerskab. Derfor skal vi leje fængselspladser i udlandet.

Denne løsning er blevet brugt før af det norske fængselsvæsen, som i en periode lejede et fængsel i Holland.

Der sidder cirka 400 udvisningsdømte i danske fængsler, og står det til Venstre kan de fint afsone i udlandet, for vi skal hverken bruge tid eller ressourcer på at resocialisere disse mennesker.

I Venstre er vi klar til at tage de nødvendige midler i brug, for at vi finder en god løsning for vore udfordringer.

Det kan vi godt gøre uden at skrue på skatteskruen over for verdens mest beskattede folk.

Vi skal finde pengene på anden vis, for den socialdemokratiske regering har allerede hævet eller foreslået at hæve skatterne over 40 gange for 12 mia. kr.

Derfor vil vi lave en aftale, der løser de grundlæggende problemer i Kriminalforsorgen, uden at vi gør det dyrere. Det kan vi sagtens. Så er spørgsmålet bare, om regeringen også vil det.