Holdninger

Gode og trygge sundhedstilbud

Sundhedsvæsenet er selve rygraden i vores velfærdssamfund og heldigvis fungerer det grundlæggende godt. Men det kan sagtens gøres bedre, for der er stadigvæk udfordringer med dårlig sammenhæng og for lidt tid til at sætte den enkelte patient i centrum. Samtidig skal vi skabe mere nærhed i vores sundhedsvæsen. Vores hospitaler skal f. eks tilbyde kræftbehandling i absolut verdensklasse, men fejler du noget mindre kompliceret, skal det være muligt at blive behandlet så tæt på dit hjem som muligt. Derfor skal vi øge antallet af praktiserende læger, uddanne flere sygeplejersker, styrke samarbejdet mellem kommuner, hospitalet og den praktiserende læge, samt sikre mere nærhed i de simple sundhedsopgaver, fx i lokale sundhedshuse.


En stram og fornuftig udlændingepolitik

Vi skal passe godt på Danmark. Derfor har vi brug for en stram og fornuftig udlændingepolitik, også selvom det til tider kan virke hårdt og kontant. Danmark skal selvfølgelig være et åbent land mod verden og vi skal sige velkommen til dem der kan og vil bidrage positivt. Fra dem der kommer fra steder hvor vi ved, at integrationen går let. Men Danmark skal samtidig være lukket for dem der ikke vil eller kan bidrage positivt. Det samme med udvisninger: Udgangspunktet må være, at de kriminelle udlændinge skal sendes hjem. De skal nemlig ikke være her i Danmark. Og hvis vi så samtidig kan undgå at sende fuldt ud integrerede børn ud af landet, så er det da win-win. Derudover er min holdning klar: Hvis man vil være i Danmark, skal man lære dansk og man skal forsørge sig selv i stedet for at sidde derhjemme på kontanthjælp.


Bedre infrastruktur på Sjælland

Alt for mange investeringer i infrastruktur går til hovedstaden eller Jylland. Der er brug for, at vi også her i Region Sjælland bliver tilgodeset. Fx er der brug for en tværmotorvej fra Rønnede til Næstved over Slagelse til Kalundborg. Det vil binde Sjælland sammen på tværs og skabe både job og arbejdspladser. Derudover skal vi sænke taksterne på Storebæltsbroen og sikre de nødvendige investeringer så pendlerne på Køge Bugt-motorvejen ikke skal bruge så mange timer i kø som i dag.


Mere frihed til de studerende

Vi skal give de studerende mere frihed. Det betyder fx at man ikke skal straffes hvis man lander et fedt studiejob ved siden af sine studier. Derfor går jeg ind for at fribeløbet, altså det beløb man må tjene ved siden af sin SU, bliver hævet. Samtidig skal vi sikre, at man som studerende har mere fleksibilitet på sin uddannelse, så man i højere grad har mulighed for at tilrettelægge sin egen fremtid.


En værdig alderdom til de ældre

De ældre der har opbygget det danske samfund fortjener en værdig alderdom. Derfor er det vigtigt at vi sørger for ordentlige forhold for vores ældre både når det handler om pension, boliger og ældrepleje. Der skal være udbredt frit valg for den enkelte ældre og det enkelte menneske skal være i centrum; Ikke systemet!


Frihed duer til alt godt

Jeg er grundlæggende liberal. Det betyder at jeg tror på det enkelte menneskes frihed til at gøre som man vil. Så længe man ikke skader andre naturligvis. Det er også den slags politik jeg ønsker at føre på Christiansborg. En politik der giver danskerne mest muligt frihed, både personligt og økonomisk. Jeg tror nemlig på, at danskerne bedst selv ved, hvad der er bedst for dem. Derfor skal Christiansborg ikke detailstyre vores liv.


Hårdere kurs over for kriminelle

Jeg tror på mest mulig frihed til den enkelte. Men det betyder også, at der skal være en alvorlig konsekvens hvis man misbruger den frihed. Desværre ser vi alt for ofte, at alvorlige forbrydelser ikke får den fornødne konsekvens for gerningsmanden. Det gælder fx i sager om vold og voldtægt, hvor jeg mener at strafferammen burde sættes op. Og så selvfølgelig over for kriminelle udlændinge, hvor vi burde være meget mere konsekvente: Hvis du kommer til Danmark og begår alvorlig kriminalitet, så kan du godt vende snuden hjemad.    


Vi skal skabe vækst i Region Sjælland

Region Sjælland har brug for et stærkt privat erhvervsliv. Derfor vil jeg kæmpe for gode rammevilkår for erhvervslivet så virksomhederne har mulighed for at vækste, skabe arbejdpladser og udvikle sig. Det er nemlig selve forudsætningen for velfærd. Det betyder bl.a at der skal være adgang til kvalificeret arbejdskraft, god infrastruktur, lavere skatter og afgifter samt mindre bureaukrati.


Kan du arbejde, skal du arbejde

For hver 10 kontanthjælpsmodtagere vi får ud i arbejde, har vi råd til 5 pædagoger. Derfor mener jeg, at hvis man siger nej til et ledigt job, fordi man ikke gider, så skal man miste sin kontanthjælp. Jeg går også ind for et generelt loft over kontanthjælpen, så det bedre kan betale sig at stå op om morgenen og gå på arbejde.


Fokus på klima og grøn omstilling

Hele kloden er udfordret af klimaforandringer. Det bliver vi nødt til at adressere ved at sætte turbo på den grønne omstilling. Det betyder ikke at vi fundamentalt skal ændre vores måde at leve på, men det betyder at vi bliver nødt til at træffe de nødvendige beslutninger og at innovere og opfinde os ud af udfordringerne. Derfor støtter jeg helhjertet op om Energiaftalen fra 2018 hvor det bl.a. besluttes at der skal bygges tre ny havvindmølleparker, at der afsættes over 4 milliarder til solenergi og landvind og at der bliver investeret massivt i grøn forskning. Den slags initiativer skal vi have mange flere af, kombineret med at vi gør en indsats for at sikre mindre luftforurening og rent drikkevand i vores haner.