mine mærkesager

Gode og nære sundhedstilbud

Hvis vi bliver syge, skal vi have en god, nær og hurtig hjælp. Desværre falder patienterne ofte ned mellem to stole og bliver mødt af et presset system, der ikke taler godt nok sammen. Samtidig er ventelisterne ofte alt for lange, også på sygehusene her på Sjælland.

Derfor er der brug for, at vi får uddannet flere læger, at vi får for- kortet ventetiderne samt at vi sikrer patienterne den samme kvalitet af undersøgelser, behandling og rehabilitering på tværs af kommuner og regioner.

Styr på dansk økonomi

Priserne stiger på alt fra benzin til dagligvarer. Det presser mange danske familier, der må foretage skrappe prioriteringer i hverdagen.

Det er bestemt ikke blevet bedre af, at regeringen har hævet skatter og afgifter mere end 40 gange. Samtidig ligner det, at der er gået overbudspolitik i den, og ingen stiller spørgsmålet: ”Hvor skal pengene komme fra?”

Derfor er der brug for, at vi får en sund økonomistyring tilbage på Christiansborg. Hvor skatterne ikke stiger, hvor afgifterne sættes ned, og hvor pengene bliver tjent, før de bliver brugt.

Mere frit valg

Jeg har tillid til danskerne. Du er den bedste til at indrette dit liv – ikke politikerne på Christiansborg. Desværre har den røde regering vist, at den ikke har tillid til ungdommen, til vores ældre, og til at forældre selv ved, hvad der er bedst for deres børn. Det værste eksempel er tvangs- fordelingen af gymnasieelever, baseret på forældrenes indkomst.

I stedet burde vi give alle danskere mere frihed og flere muligheder. Til at vælge den rigtige skole for vores børn. Det rigtige plejehjem når vi bliver ældre. Den bedste behandling når vi bliver syge. Og den uddannelse man helst vil gå på, når man er ung.

Hurtigere grøn omstilling

Vi har vedtaget en ambitiøs klimalov her i Danmark. Det er godt. Men vi skal være mere ambitiøse på klimaets vegne.

Særligt når det handler om grønt iværksætteri, er Danmark bagud. Jeg tror på, at mange af klimaløsningerne ligger hos dygtige iværksættere og entreprenører, der kan hjælpe os ud af klimakrisen. Og at de, hvis de får lov, kan gøre det hurtigere end i dag.

Derfor skal vi turde træffe ambitiøse grønne beslutninger og samtidig skabe markant bedre vilkår for grønne iværksættere. Vi har simpelthen ikke råd til at lade være.

Mere tryghed - Mindre kriminalitet

Alle skal kunne gå trygt på gaden og forlade deres hjem uden frygt for indbrud. Desværre er det ikke altid tilfældet i dag, hvor de kriminelle for ofte får lov at sætte dagsordenen.

Det skal der sættes en stopper for. Som formand for Folketingets Retsudvalg går jeg ind for en hård og konsekvent kurs over for dem, der skaber utryghed for alle os andre.

Derfor skal vi have mere politi på gaden, og så skal kriminalitet som grov vold og voldtægt straffes hårdere end i dag.

Det skal altid kunne betale sig at arbejde

Det skal altid kunne betale sig, at stå op om morgenen og gå på arbejde. For det første fordi det er sundt at bestille noget, men også fordi det gør en kæmpe forskel for børn, om de vokser op i en familie hvor forældrene forsørger dem, eller hvor de er på passiv forsørgelse. 

Derudover giver det også god samfundsøkonomisk mening, at folk er i arbejde, for så kan vi bruge penge på velfærd, lavere afgifter og grøn omstilling i stedet for på kontanthjælp.

Derfor er jeg bekymret over, at den røde regering har gjort det mindre attraktivt at arbejde. De har hævet de sociale ydelser, særligt til arbejdsløse indvandrere og så har de hævet dagpengene. Det gør, at det dårligere kan betale sig at gå på arbejde. Det er i min optik den forkerte vej at gå. Jeg vil derfor arbejde for, at det altid kan svare sig at gøre en indsats. 

En stram og konsekvent udlændingepolitik

Jeg står for en stram og konsekvent udlændingepolitik. Hvor vi på den side anerkender at Danmark har brug for input og arbejdskraft udefra, mens vi på den anden side bliver nødt til at reagere på de massive integrationsudfordringer vi oplever i vores samfund. Derfor er det vigtigt, at der ikke er ubegrænset indvandring til Danmark, men at vi er varsomme med, hvem vi lukker ind.

Med andre ord: Danmark skal være et åbent samfund, hvor der er plads til dem der bidrager og respekterer vores land. Men vi skal også være langt mere konsekvente over for dem, der kommer hertil og fundamentalt forsørger at ændre vores samfund.

I min verden handler integration ikke om at mødes på midten eller at bygge bro. For broen er allerede bygget og man er velkommen til at gå over den. Men det kræver at man overholder dansk lovgivning og respekterer grundlæggende danske værdier.

Er man klar til det, så er man velkommen. Er man ikke, så burde man finde sig et andet sted at bo.