Holdninger

Gode og trygge sundhedstilbud

Hvis vi bliver syge, skal vi have god, nær og hurtig hjælp. Derfor skal vi investere i vores sundhedssystem og sikre at samarbejdet mellem de praktiserende læger, hospitalerne og kommunen bliver endnu stærkere og tættere end i dag.


Frihed duer til alt godt

Jeg er grundlæggende liberal. Det betyder at jeg tror på det enkelte menneskes frihed til at gøre som man vil. Så længe man ikke skader andre naturligvis. Det er også den slags politik jeg ønsker at føre på Christiansborg. En politik der giver danskerne mest muligt frihed, både personligt og økonomisk. Jeg tror nemlig på, at danskerne bedst selv ved, hvad der er bedst for dem. Derfor skal Christiansborg ikke detailstyre vores liv.


Hårdere kurs over for kriminelle

Jeg tror på mest mulig frihed til den enkelte. Men det betyder også, at der skal være en alvorlig konsekvens hvis man misbruger den frihed. Desværre ser vi alt for ofte, at alvorlige forbrydelser ikke får den fornødne konsekvens for gerningsmanden. Det gælder fx i sager om vold og voldtægt, hvor jeg mener at strafferammen burde sættes op. Og så selvfølgelig over for kriminelle udlændinge, hvor vi burde være meget mere konsekvente: Hvis du kommer til Danmark og begår alvorlig kriminalitet, så kan du godt vende snuden hjemad.    


Bedre infrastruktur på Sjælland

Alt for mange investeringer i infrastruktur går til hovedstaden eller Jylland. Der er brug for, at vi også her i Region Sjælland bliver tilgodeset. Fx er der brug for en tværmotorvej fra Rønnede til Næstved over Slagelse til Kalundborg. Det vil binde Sjælland sammen på tværs og skabe både job og arbejdspladser. Derudover skal vi sænke taksterne på Storebæltsbroen og sikre de nødvendige investeringer så pendlerne på Køge Bugt-motorvejen ikke skal bruge så mange timer i kø som i dag.


En stram udlændingepolitik

Vi skal have færre asylansøgere til Danmark. Derfor har vi brug for en stram udlændingepolitik. Derudover er min holdning klar: Hvis man vil være i Danmark, skal man bidrage på arbejdsmarkedet, man skal lære dansk og så skal man overholde loven.


Kan du arbejde, skal du arbejde

For hver 10 kontanthjælpsmodtagere vi får ud i arbejde, har vi råd til 5 pædagoger. Derfor mener jeg, at hvis man siger nej til et ledigt job, fordi man ikke gider, så skal man miste sin kontanthjælp. Jeg går også ind for et generelt loft over kontanthjælpen, så det bedre kan betale sig at stå op om morgenen og gå på arbejde.


Respekt for det arbejdende folk

Alt for meget i dansk politik handler om, at dele ud af andre menneskers penge. Misforstå mig ikke, jeg bakker helhjertet op om det danske velfærdssamfund og der er mange steder vi kan levere bedre velfærd end i dag. Fx i vores sundhedsvæsen. Men uden vækst, er der ingen velfærd. Og uden danskere der går på arbejde, bliver der ikke skabt vækst. Derfor er det en mærkesag for mig, at der er respekt for det arbejdende folk. Det betyder at der altid skal være en gevinst ved at gå på arbejde. En gevinst der kan mærkes. Det skaber man fx ved at sænke skatten på arbejdsindkomst. Men det er også vigtigt, at der er gode rammevilkår for vores virksomheder.  Det betyder bl.a at vi skal gøre det lettere og billigere at lave generationsskifte i virksomheder, at tåbelige afgifter skal fjernes og vi skal trimme ud i bureaukrati og forhindringer for iværksættere.