Holdninger

Trygge dagtilbud og gode skoler

Intet er vigtigere end at vi sikrer vores børn en god start på tilværelsen. Derfor skal vi hæve normeringerne og ansætte flere pædagoger i Greve Kommunes vuggestuer og børnehaver. Samtidig skal vi renovere vores skoler, da de stadigvæk er alt for nedslidte.


Flygtninge skal bidrage mere

Kommunen kan ikke selv bestemme, hvor mange flygtninge Greve skal modtage. Men vi bestemmer selv, hvilke krav vi stiller. Min holdning er klar: Hvis man vil være i Danmark, skal man respektere de fundamentale danske værdier. Man skal arbejde. Og så skal man lære dansk i stedet for at lukke samfundet ude, mens man sidder på kontanthjælp i en lejlighed i Askerød.


Gode og trygge sundhedstilbud

Vi skal have gode og trygge sundhedstilbud i HELE Greve Kommune. Hvis vi bliver syge skal vi nemlig have god, nær og hurtig hjælp. Derfor skal vi sikre at samarbejdet mellem de praktiserende læger, hospitalerne og kommunen bliver endnu stærkere og tættere end i dag, så ingen falder mellem to stole.


Kan du arbejde, skal du arbejde

For hver 10 kontanthjælpsmodtagere vi får ud i arbejde, har vi råd til 5 pædagoger. Derfor har Venstre sikret, at hvis man her i Greve siger nej til et ledigt job, fordi man ikke gider, så mister man sin kontanthjælp. Vi har også sørget for, at alle raske kontanthjælpsmodtagere bliver sat til at hjælpe med at holde kommunen ren. Siden vi indførte ordningen er antallet af raske unge på kontanthjælp faldet med over 60%. Den linje skal vi fortsætte.